Smärta

Värmekamera - nygammal teknik för diagnostik blir allt bättre

Idag kan moderna värmekameror användas som ett komplement till undersökningar av olika sjukdomstillstånd. Men redan på 400-talet före Kristus använde ”läkarkonstens fader” Hippokrates sig av värmediagnostik.

PTSD eller PTPD - smärta efter trauma

Efter ett svårt trauma sker en rad reaktioner i kroppen, oavsett om man skadats själv, eller varit utsatt eller vittne till livshotande händelse. Det finns ett helt komplex av reaktioner som kan följa när man exempelvis upplevt naturkatastrofer, terrorhandlingar, krig, allvarliga olyckor eller övergrepp.

Man har i allmänhet betraktat detta som en psykiatrisk diagnos, posttraumatisk stress syndrom (PTSD=Post Traumatic Stress Disorder). Eftersom det  också är mycket vanligt med kroppslig smärta vid PTSD skulle man många gånger lika väl kunna kalla detta helvete för PTPD - Post Traumatic Pain Disorder. I själva verket möter vi nämligen så ofta patienter som utvecklat svåra smärttillstånd, särskilt av allmänt typ, efter trauma att vi anser att det kan finnas en sådan parallelldiagnos, som mer betonar traumats smärtfysiologiska än kroppsliga skada.

Efter att ha varit med om ett trauma är det vid PTSD typiskt att den drabbade har återkommande plötsliga minnesbilder av händelsen (flashbacks), får dålig sömn med mardrömmar och känner sig ofta frånvarande. Det kan påverka den drabbades hela vardagsliv. Samtidig depression, missbruk eller annan ansträngande livssituation ökar risken. Det är inte ovanligt att man får svårt klara arbete, familjeliv och går in i nya kriser som skilsmässor, relationsproblem, familjeproblem och utbrändhet.

De smärtor som uppstår kan vara förstärkta smärtor av andra sjukdomar. Om man redan har knäförslitning kan knäsmärtan öka och bli närmast invalidiserande. Om man har muskelvärk kan den övergå i fullt utblommad fibromyalgi med sensitisering. Men man kan också få helt nya smärtor, då vanligen rätt utbredda och diffusa, som posttraumatisk huvudvärk eller myofasciella smärtor. 

Dessbättre finns det många behandlingsformer, och man kan återfå hälsa, ytterst handlar detta om omställningar i centrala nervsystemet. Första steget är att förstå att man kan ha drabbats och ta upp det med sin läkare. 

Svängande höfter

Stelhet och smärta i höft- och bäckenregionen är vanligt. Här är en övning som frigör dina höfter och låter dem svänga!

Till övningen behöver du en hoprullad socka. Om du hur starka spänningar i bäckenregionen kan det räcka med en tunn hopvikt socka. Annars kan du välja en tjock boll av två hoprullade sockor. Prova ut vad som ger lagom motstånd.

Laserbehandling lindrar nacksmärta

SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering har presenterat en ny rapport där man kommit fram till att laserbehandling lindrar besvären för patienter med nacksmärta. Man efterlyser dock ytterligare forskning.

SBU konstaterar att lågeffektslaser kan ge smärtlindring i 2-6 månader vid långvarig nacksmärta. Behandlingen bedöms heller inte ge allvarliga komplikationer eller biverkningar.

Nervsmärta mycket vanligt efter operation

Det är svårt att tro det, men faktum är att varannan operation kan ge problem med nervsmärta, och hos var tionde blir den handikappande, det menar smärtforskaren Staffan Arnér. Nerver är känsliga för tryck och naturligvis för avskärningar. Ofta läker de ihop igen utan symtom, men om de är svårt skadade eller nervändarna inte finner varandra kan man få svår nervsmärta också efter helt vanliga operationer och alla möjliga kross och sårskador.

Smärta, ångest, utbrändhet: Varför blir jag aldrig bra?

I den här powerpoint-videon får du veta hur vi ser på ”psykosomatiska” problem: de är inte ”psyko”somatiska utan ”neuro”somatiska, eftersom det är nervsystemet och inte psyket som ligger bakom problemen. Därför måste man rikta behandling mot nervsystemet som inte fungerar riktigt som det ska. Annars blir det svårt att uppnå bestående förbättringar.

Klicka och se videon som tar 10 minuter

 

 

Den första kompletta listan på smärtenheter

Vi presenterar nu den första kompletta listan på svenska smärtenheter. Den består av allt i från universitetssjukhusens stora kliniker till små mottagningar, det gemensamma är att man anger att man har särskild inriktning på långvarig smärta. Inte mindre än 244 enheter beskriver sig som sådana, från Simrishamn till Piteå. Vi rankar också enheterna utifrån ett patientperspektiv. Läs vilka som får högst ranking, och varför.

Om Dr Vinbergs smärtmottagning

Vid Dr Vinbergs smärtspecialistmottagning utreds och behandlas långvariga smärttillstånd för patienter från Stockholms län.  Man skall ha remiss från sin ordinarie läkare. Det är då viktigt att göra en smärtanalys, d.v.s. en inledande utredning för att fastslå smärtans typ. En sådan smärtdiagnos ligger sedan till grund för fortsatt handläggning..Vid smärtspecialistmottagningen erbjuds också olika behandlingar, som beskrivs kortfattat på denna sida.

 

Välkommen som patient vid mottagningen, väntetiderna är dock långa på grund av stor  efterfrågan  Normalt önskar din läkare vår konsultation, som kan vara allt från något ett enstaka besök för konsultation till en hel process av utredningar och påföljande behandlingar. 

 

Rygg och knäsmärta

Undrar om du anser att det finns fler undersökningar hon borde göra. Jag tycker det är märkligt att hon inte får någon remiss till en smärtspecialist. Vill att hon ska få ha det så bra som möjligt och är tacksam för alla tips. Hon varken kan eller vill resa, så helst behöver hon hjälp i Sundsvall där hon bor.

Ändrade avföringsvanor

De senaste en-två månaderna har jag haft vissa problem. Jag har inte varit hungrig. Jag har heller inte upplevt att jag känt mig toalettnödig (Nummer två, för att vara rättfram. Urin-sidan av det hela fungerar som det ska.) Jag blir alltså kissnödig, men aldrig bajsnödig. Istället har jag haft svaga nyanser av ett obehagligt tryck över svankryggen (mycket svagt). Det går nästan alltid över, eller lättar, om jag går på toa. Då visar det sig också att jag uppenbarligen verkligen behövde det där toalettbesöket, trots att den normala förnimmelsen inte infunnit sig.

Sidor

Smärtdoktorn tipsar

Smärtläkarnas fältrop när det gäller läkemedel är "low and slow", d.v.s. börja med små doser och öka långsamt. Då bemästrar man lättare biverkningar och hittar rätt dos lättare. Inte börja med 8 tabletter Citodon om dagen, men kanske 1 eller 2.

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

Feldenkraisövningar

På Britt Bragées blogg kan du finna många bra övningar mot smärta, ångest och oro. Här är några exempel:

Svängande höfter

Snabb ländryggrelax

Smidigare bröstrygg

Skulderövning

Här finner du också artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Gå till sidan.

Användarinloggning

Annonser

Vi stöder....

Våra vänner