diabetes

Ny upptäckt kan bota diabetes typ 2

Forskare har upptäckt en helt ny signalväg i muskelceller som med god sannolikhet kan användas för att hitta en ny sorts mediciner mot typ 2 diabetes. Resultaten är av hög vetenskaplig betydelse och har publicerats i den amerikanska vetenskapliga tidskriften Diabetes.

Studiens stora genombrott är upptäckten av en ny signalväg som farmakologisk kan aktiveras så att symptomen förbättras hos djurmodeller för typ 2 diabetes. Resultat som öppnar upp för ett helt nytt fält inom det stora forskningsområdet rörande typ 2 diabetes.

Signal från fettvävnad förbättrar insulinnivåer i diabetiska möss

En signalmolekyl från fettceller spelar en oväntad roll i att reglera blodsockernivån, enligt en upptäckt av forskare vid bland annat Dana-Farber Cancer Institute och Karolinska Institutet. Fyndet publiceras i tidskriften Cell och kan få betydelse för behandling av typ 2-diabetes, som drabbar uppskattningsvis 382 miljoner människor runt om i världen.

Svenskarna mår bra enligt ny undersökning

Kronans Apotek har i samarbete med det oberoende undersökningsinstitutet Ipsos inlett arbetet med det långsiktiga initiativet ”Kronans Välmåendeindex”. Nu har resultaten från den första grundläggande undersökningen släppts. Svarsresultaten visar att svenskarna verkar må ganska bra. Endast 7 procent svarar att de mår dåligt eller mycket dåligt. Men vissa delresultat är alarmerande, bland annat svarar många unga att de är stressade.

Diabetes och reumatism - men fick livet tillbaka

Mats Griph diagnostiserades med diabetes och reumatism. Det var 2006 som problemen började för den före detta elithandbollsspelaren som idag är en 35-årig hårt arbetande och tränande småbarnsförälder. Mats fick diagnosen diabetes typ 1 och fick eskalerande värk i höfter, axlar och leder vilket ledde till att han till slut inte kunde träna. Några år senare kom diagnosen reumatism vilket ledde till allt mer problem och bristande sömn.

Många med nydiagnostiserad typ 2-diabetes utan utbildning

En ny undersökning med över 2 000 personer med typ 2-diabetes i Sverige visar att hela 52 procent av de som haft diabetes i mindre än tre år aldrig har fått utbildning om sin sjukdom. I jämförelse med en tidigare genomförd undersökning 2010 pekar resultaten på en oroväckande trend; färre får utbildning, en allt större andel känner inte till sitt långtidsblodsocker samtidigt som andelen som inte tar sin ordinerade medicin har ökat.

Intensiv forskning kring världens mest ökande sjukdom

Omkring nittio procent av alla diabetiker har diabetes typ 2 och sjukdomen har nått närmast epidemisk omfattning i stora delar av världen. Dessutom har en oroväckande stor del av världens befolkning blodsockernivåer som är i närheten av vad man kallar ”fördiabetes”. Forskning kring botemedel mot denna diabetesform pågår intensivt och flera nya preparat är på väg.

Diabetiker vill påverka ännu mer

Fler och fler sjukdomsdrabbade vill idag få en ökad kunskap om sin sjukdom och bli mer medvetna. Ett sätt att göra det på kan vara att delta i forskningsstudier kring nya läkemedel. Medvetenhet gör också att kroniskt sjuka vill påverka sin situation på många områden. För att lyckas med detta så måste man organisera sig. En som brinner för allt detta är Magnus Lindström, ordförande i Stockholms läns diabetesförening, regional underavdelning till Svenska Diabetesförbundet.

Mysteriet diabetes typ 1 går mot lösning

Antalet människor som utvecklar diabetes ökar dramatiskt över hela världen. Minst 380 miljoner människor bedöms nu lida av sjukdomen. Snabbast sprids diabetes typ 2 som främst anses orsakad av den moderna ”västerländska” livsstilen. Även diabetes typ 1, som utgör ca 10 procent av all diabetes, ökar och man kan undra vad detta beror på. Flera forskare och företag arbetar nu för att framställa ett vaccin mot diabetes typ 1.

Smärtdoktorn tipsar

Smärtläkarnas fältrop när det gäller läkemedel är "low and slow", d.v.s. börja med små doser och öka långsamt. Då bemästrar man lättare biverkningar och hittar rätt dos lättare. Inte börja med 8 tabletter Citodon om dagen, men kanske 1 eller 2.

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

Feldenkraisövningar

På Britt Bragées blogg kan du finna många bra övningar mot smärta, ångest och oro. Här är några exempel:

Svängande höfter

Snabb ländryggrelax

Smidigare bröstrygg

Skulderövning

Här finner du också artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Gå till sidan.

Användarinloggning

Annonser

Vi stöder....

Våra vänner