Smärtbehandlingar

Farmakologisk berhandling
Den farmakologiska behandlingen med läkemedel är viktigast, det ger ofta mycket att se över den medicinering du redan har. Många använder sina läkemedel på ett mindre effektivt sätt. Det finns också en rad alternativ både för smärtstillande, antidepressiva och antiinflammatoriska medel.

Smärtblockader
Man ger vid dessa bedövning med lokalbedövningsmedel av. De kan ges mot triggerpunkter eller nerver eller som infiltration. De ges både för att säkerställa diagnos och som behandling. Oftast får smärtblockaderna upprepas 4-8 gånger. Man kan också behöva injicera cortison eller andra medel i muskler, leder eller mot ledfästen.

TENS, TEMS, Biofeedback, smärtskola m.m.
Vi har TENS apparater för elstimulering att låna ut så du kan pröva behandlingen i hemmet. Vi har också laser eller stötvågsbehandling. I viss utsträckning erbjuder vi klassiskt och taktil massage, i huvudsak för patienter som ett led i rehabilitering, d.v.s. att man med hjälp av behandlingen kan klara arbete eller dagligt aktivt liv.

Genom samtalsstöd och skriftlig information får man nya resurser att klara sin smärta. Vi har ofta smärtskola, eller föreläsningar för patienterna.

Dela med dig! Dela med dig!

Smärtdoktorn tipsar

Smärtläkarnas fältrop när det gäller läkemedel är "low and slow", d.v.s. börja med små doser och öka långsamt. Då bemästrar man lättare biverkningar och hittar rätt dos lättare. Inte börja med 8 tabletter Citodon om dagen, men kanske 1 eller 2.

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

Feldenkraisövningar

På Britt Bragées blogg kan du finna många bra övningar mot smärta, ångest och oro. Här är några exempel:

Svängande höfter

Snabb ländryggrelax

Smidigare bröstrygg

Skulderövning

Här finner du också artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Gå till sidan.

Användarinloggning

Annonser

Vi stöder....

Våra vänner