Välkommen till vårt rehabprogram!

Du som har långvarig värk och kanske också lider av utmattning är välkommen som deltagare i vårt rehabprogram.  Hos oss får du  bl a bedömning och hjälp av specialistläkare, psykolog, fysioterapeut och socionom. Inledningsvis kompletterar vi din utredning om det behövs för att fastställa din diagnos. Under åtta veckors rehabilitering får du lära dig allt du behöver för att hantera dina problem, och du får ett eget träningsprogram som efterhand kommer att få din kropp i form. Om du har ett arbete eller arbetsträning som väntar, kan du få besök och konsultationer efter avslutat  program för att stödja dig under den viktiga återanpassningsfasen.

Du kan ladda ner, skriva ut och fylla i egenremissen som du hittar längst ner.

Om du saknar skrivare kan  du istället sända efter blanketten genom att klicka på länken här.

Här följer en  komprimerad bild av programmet.

När olika vårdyrkesgrupper arbetar ihop med patienten i centrum, kallas det för multimodal rehabilitering. Landstinget i Stockholms län har avtal med en handfull enheter, med olika profil, som kan bedriva sådan verksamhet. Inom rehabprogrammet tas patienter emot som har haft smärta sedan mer än tre månader, och är i behov av specialistrehabilitering. Vårdgarantin gäller, d.v.s. man har rätt att efter 30 dagars väntan få komma till någon annan enhet än den man anmält sig till. Vi har ett innehållsrikt program med dagliga aktiviteter och syftet är att ge dig redskap så att du hittar tillbaka till den du vill vara, med ökad funktion eller arbetsförmåga. Man deltar på kliniken antingen förmiddag eller eftermiddag under hela rehabperioden, resten av dagen är avsedd för egen träning.

Hur kommer man till oss? Kostar det något?

Genom att vi ingår i landstingets vårdval kan du komma på remiss från din läkare, men du kan också skriva din egen remiss som gäller på samma sätt. 

Det är vanlig patientavgift och frikort gäller. Gränsen för att få frikort är 1100 kronor och berättigar till fri vård i hela landstinget och i vårt program under ett år från första betalning. Eftersom vi har flera besök dagligen, kommer alla att nå denna gräns direkt. Därefter är det kostnadsfritt.

Vilka får delta?

Mer än 100.000 människor i Stockholm insjuknar årligen i smärttillstånd, nedstämdhet, utmattning etc. som inte kan lindras omedelbart. Om du är en av dem som haft sådant tillstånd sedan mer än tre månader, är du välkommen att delta.

Du måste inte vara sjukskriven för att delta, men du skall vara medveten om att det är ett program med daglig aktivitet i 8 veckor, som kommer att kräva mycket av din energi. Man nu också komma från andra län än Stockholm, men bör ju ha boende ordnat under rehabiliteringen.

Kan jag delta om jag har endast har utmattning men inte smärta?

Absolut, från april 2017 har vi egna lokaler och egna program för dem med i huvudsak utbrändhet/utmattning.

Vad är målet?

I första hand skall rehabprogrammet leda till ökad livskvalitet, vilket mäts som förbättrad förmåga, minskad smärta eller trötthet. I andra hand ska det leda till ökad funktion och arbetsåtergång. För oss är ditt eget individuella mål det viktigaste, och vi vill hjälpa dig att hitta den som egentligen är du, utan hinder av smärta och andra problem.

Varför inleder ni med utredning?

Utredningen görs om diagnosen inte är helt klarlagd tidigare. En lång erfarenhet av att utreda patienter med långvarig smärta och utmattning på remiss från husläkare, har visat att också när det finns diagnos kan det finnas behov av att ompröva den och smärttypen. Det gör vi med en smärtanalys grundat på fysiologisk utredning, som kan innebära kompletterande provtagningar och magnetkameraundersökningar. Det kan också vara olika avancerade undersökningar av nervfunktion, sensibilitet, styrka och rörlighet. 

Det leder till en säkrare smärtdiagnos och trygghet för dig som deltagare i vårt program. Ibland kan utredningen också leda till att vi föreslår en helt annan sjukvård än rehabilitering.

Hur lyckas vi?

Vi har de patienter som har det allra tyngst av alla, med lång sjukhistoria och lång sjukskrivning och många vårdkontakter. Men i nationella jämförelser har vi mycket bra resultat vad avser förbättrad livskvalitet och förmåga att hantera sina besvär, i just den här kategorin av patienter med långvariga, komplexa problem.

Hur är rehabiliteringen upplagd?

Hos oss anser vi att en helhetssyn är nödvändig när man har smärta, utmattning, oro, ångest osv. Kroppen och psyket ingår i alla delar av vårt program, men vissa riktar sig specifikt till kroppen och till det som är hjärnans område. Forskningsresultat visar alltmer att den ena är en del av det andra, och när man bygger program på det leder det till framgång.

Du tillhör antingen en förmiddags- eller en eftermiddagsgrupp. Här nedan beskrivs vad som händer när du är på vår klinik, den andra halvan av dagen tränar du själv. Vi satsar mycket på att hjälpa våra deltagare att öka sin fysiska aktivering till rätt nivå, eftersom all forskning sätter detta främst när det gäller att nå resultat. Du får ett eget individuellt program att följa, och för träningsdagbok. Varje dag avgår en grupp med glada stavgångare från vår klinik, en dag i veckan kan du delta där. Du kan också behöva träna i vårt gym, och kanske träna upp din bålmuskulatur t ex.

Alla deltagare erbjuds utbildning i grupp om smärta, stress, kost, motion, sömn, ergonomi mm.  Du lär dig att balansera inre stress på den kroppsliga nivån  med en metod som vi kallar neurosomatik.  Du deltar varje vecka i stresshantering i grupp, och i andningsträning/mindfulness. En stressad hjärna behöver tränas upp för att fungera väl igen, och det sker i våra "integrativa grupper": basal  kroppskännedom (BK), medicinsk yoga, Feldenkrais och dans. Du går i den grupp som är bäst för just dig. 

Kan jag få behandlingar om jag behöver, mot smärta, hos psykolog osv?

Rehabiliteringen är tänkt att starta efter att alla tänkbara behandlingar gjorts. Hos oss räcker inte tiderna till för att erbjuda annat än enstaka behandlingar vid akuta tillstånd. Har du behov av t ex. TENS, blockader, akupunktur eller psykologsamtal eller andra behandlingar, bör du gå igenom det innan du startar rehab hos oss. Om man på grund av smärta har svårt att följa programmet brukar vi dock försöka hjälpa till också med behandlingar.

Alla deltagare får tillfällen att möta sitt  team för avstämning i team-möten. Då kan du ta upp sådant som du funderar över. Teamet har också regelbundet konferenser om hur det går framåt för dig personligen.

Hur gör jag med arbetet?

Räkna inte med att du har energi över att arbeta under rehabtiden. Alla som behöver får hjälp med kontakt med arbetsgivare, arbetsförmedling och försäkringskassa av våra socionomer. Men programmet ryms på förmiddag eller eftermiddag, så den som har extra krafter kan faktiskt arbeta, i eget företag exempelvis. Men vi rekommenderar hellre egenövningar....

Vad händer sedan?

Man får enstaka uppföljningsbesök efter programmet om man önskar, och vi hör av oss regelbundet för att följa hur det går för dig.  Efter avslutat program får din ordinarie läkare en sammanfattning,

Hur får jag kontakt med rehabkliniken?

Vi kan dessvärre inte kommunicera med epost på grund av landstingsregler. Däremot kan patienter nå oss via "Mina Vårdkontakter". Enklast når du oss per telefon,  08-545 888 75, vi använder kösystemet TeleQ, som ger förslag på  tid där vi kan ringa upp.

Vår adress är  Karlavägen 100, 115 26 STOCKHOLM.

Det finns goda kommunikationer med T-bana Karlaplan, Stombuss 4 stannar utanför porten och det finns ett stort publikt garage i huset. Lokalerna är handikappanpassade.

Hur gör jag för att komma med egen remiss?

Om du hellre vill skriva en egen remiss än låta din läkare remittera dig går det utmärkt. Vi behandlar sådana remisser på precis samma sätt som läkarremisser, trots allt är det ju du som är expert på vad du har för mål och vad du har för besvär. När vi fått din egenremiss, eller läkarremiss, och vi bedömer det kan bli aktuellt med rehabilitering sänder vi dig blanketter att fylla i, och så kallas du till förberedande besök.

 

Obs egenremissen finns nedan som PDF, skriv ut den och sänd per post, så hör vi snart av oss.

 

Dela med dig! Dela med dig!

Smärtdoktorn tipsar

Smärtläkarnas fältrop när det gäller läkemedel är "low and slow", d.v.s. börja med små doser och öka långsamt. Då bemästrar man lättare biverkningar och hittar rätt dos lättare. Inte börja med 8 tabletter Citodon om dagen, men kanske 1 eller 2.

Omvärldsnyheter

Gilla oss på Facebook

Feldenkraisövningar

På Britt Bragées blogg kan du finna många bra övningar mot smärta, ångest och oro. Här är några exempel:

Svängande höfter

Snabb ländryggrelax

Smidigare bröstrygg

Skulderövning

Här finner du också artiklar om neurosomatik och forskning om smärta, ångest och nedstämdhet.

Gå till sidan.

Användarinloggning

Annonser

Vi stöder....

Våra vänner